وظایف
18
اردیبهشت

وظایف

شرح محتوا

شرح وظایف چیست؟

شرح وظایف چیست؟ شرح وظایف یا شرح شغلی عبارت است از کلیه وظایف و مسئولیت هایی که نیروی مستقر در آن سمت باید انجام دهد. در تعریف شرح شغلی باید به تمامی وظایف، اختیارات و امکانات یک نیرو اشاره شود و اینکه فرد با چه افرادی از سازمان در ارتباط می باشد و تحت نظر چه کسی فعالیت می کند هم در شرح وظایف فرد باید تعریف شود. برای اینکه ما استخدام موفقی داشته باشیم اولین و مهمترین گام تعریف شرح شغل مورد درخواست است. برای استخدام کارآمد ما باید دانست که دقیقا فرد یا افرادی که نیاز داریم چه وظایف و مسئولیت هایی را برعهده خواهند داشت

 

مزایای شرح وظایف شغلی چیست؟

 

 

 

  • وظایف و مسئولیت‌ های هر فرد به صورت دقیق مشخص و تفکیک می شوند.

 

  • در فرآیند استخدام کمک می کند که جذب بهتری داشته باشید.

 

  • شکاف ‌ها یا موازی‌کاری ‌ها در سازمان را نشان می ‌دهد.

 

  • یک ارزیابی جامع از وظایف و فعالیت ‌هایی که در یک واحد یا یک فرد انجام می‌ شوند، ارایه می ‌کند.

 

  • کارها به بهترین نحو ممکن تقسیم خواهند شد.