برند
20
اردیبهشت

برند

شرح محتوا

استودیو معماری والاد

- والاد در زبان فارسی به معنی سقف و پوشش خانه می¬باشد-

در سال1390 توسط علیرضا رنجبر و مینا ارباب صادقی فعالیت حرفه¬ای خود را آغاز کرد.